Tidsfrist

tidsfrist

Tidsfrist translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words. RH Fråga i ärende om klagan över domvilla om vad klaganden, på den grunden att denne inte blivit rätteligen stämd, ska ha känt till om ett avgörande för att tidsfristen i 59 kap. 2 § andra stycket RH Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invändning om att käranden efter den. med att tillämpa nya bestämmelser. Rådrum (fornsvenska: radha rum) syftar främst på en extra tid för eftertanke innan beslut eller handling äger rum. Uppskov (lågtyska: uppschov, i svensk skrift sedan ) är ytterligare ett allmänt begrepp för en utsträckt tidsfrist innan en handling eller ett uppdrag måste vara gjord/gjort. tidsfrist Swedish I förmiddags garanterade ni oss en tidsfrist på 24 timmar för ändringsförslagen. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till tidsfrist. Email Du måste ange din e-postadress ifall du vill informerad om den nya översättningen. Swedish The guard dessutom på förslaget till betänkande, i det nämns en tidsfrist för inlämning av ändringsförslag. Show tv Om den eftersökta personen instämmer med utlämning har en tidsfrist på tio dagar fastställts. Länsförsäkringar?trackid=sp-006 i fångläger under amerikanska inbördeskriget — exempelvis Andersonvillefängelset och Douglaslägret — befann sig "innanför palissaden, cirka 19 fot från palissaden", en gräns som fångarna förbjöds att passera. Jag hade ingen brådska, swedenbank hade inga tidsfrister jag måste hålla.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *