Världsbefolkning

världsbefolkning

Statistik avseende befolkning, myndigheter, ekonomi, samhälle, massmedia, miljö, livsmedel, vatten, energi, hälsa. Visas med tidsangivelser för världsbefolkningen, växthuseffekten (CO2-utsläpp), hungersnöd i världen, allmänhetens utgifter, produktionstal, konsumtionsslag m m. Världens befolkning blir explosionsartat allt större, men de människor som lever i dag utgör ändå bara en liten andel av den samlade mänskligheten. Population Reference Bureau (PRB) i USA har räknat ut att vi hittills har varit över miljarder på jorden. Om den siffran stämmer, lever i dag 6,5 procent av. Tidigare har fokus i låg- och medelinkomstländer legat på barn- och infektionssjukvård, men paradigmskiftet bland världens befolkning kommer innebära en enorm ökning av kroniska och åldersrelaterade sjukdomar som demens, säger Ingmar Skoog, professor och ordförande i forskningssatsningen.

Världsbefolkning - sidan

Sedan har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år Officiell folkmängd [ 72 ]. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Taiwan [ e ]. En stor del av ök­ningen sker också i länder som har ett fort­satt högt barna­föd­ande, bland annat flera länder i Afrika. Jobba i 44 år — sen gå i pension. Afrikas befolkning fördubblas till Lyssna.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *