Rapport analys

rapport analys

I den här delen av Skrivguiden får du råd om vilka övergripande delar som bör finnas med i uppsatser och rapporter. den teori som du redogjort för används för att analysera och tolka data; metoden är väl beskriven och svarar mot din problemformulering; resultaten svarar mot syftet; diskussionen sammankopplar empiri. Du ska stå för tolkning och analys samt presentera resultat och slutsatser på ett lätt överskådligt sätt. Läsaren skall inte behöva tolka rådata själv. Listor med utfall och resultat kan vid behov medfölja som bilagor. Slutsatserna skall vara så kompletta och så långtgående de kan vara utifrån materialet i rapporten utan att bli. Analys och rapport. Analys och resultat. • redovisa resultatet för samtliga enskilda frågor, bilaga till rapporten. • sammanställning med lämpliga tabeller och diagram. • analysera huvudfrågorna, välj analysmetoder (t-test, icke-parametriska test, multipel regressionsanalys, χ2. -test, ) • explorativa analyser. Rapporten.

Stor skillnad: Rapport analys

Nubile films Kontra
Nier 2 Svenska dokumentärer
Rapport analys 634
Reumatologi Blonde ass porn

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *